Utdanning


MAMN-WAT /


Dette er ei rettleiande oversikt over emner som går inn som ein del av studieprogrammet og er basert på studiestart haustsemesteret. Det kan kome endringar.

 Obligatorisk emne
       WAT305 / Water in History and Development (Obligatorisk, normalt 1. semester)
       WAT310 / The Natural History of Water (Obligatorisk, normalt 1. semester)
       BIO300 / Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (Minst 1 av disse emnene, normalt 1. semester)
       GEO308 / Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar (Minst 1 av disse emnene, normalt 1. semester)
 Valgfritt emne
       GEO204 / Kvantitativ metode -1 (Valgemne, normalt 1. semester)
       GEO205 / Geografiske informasjonssystemer (GIS) - 1 (Valgemne, normalt 1. semester)
       GEO206 / Kvalitativ analyse (Valgemne, normalt 1. semester)
       GEO302 / Vitenskapsteori for samfunnsgeografer (Valgemne, normalt 1. semester)
       GEO305 / Geografiske informasjonssystemer (GIS) 2 (Valgemne, normalt 1. semester)
       GEO306 / Metodar i samfunnsgeografi (Valgemne, normalt 1. semester)
       STAT200 / Anvendt statistikk (Valgemne, normalt 2. semester)
       WAT315 / Special Seminar (Valgemne, normalt 2. semester)
 Masteroppgave
       WATL / MasteroppgÃ¥ve in Water resources and costal management (Obligatorisk, normalt 3. semester)


© 2017 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login