Utdanning UiB og meg  Emneoversikt  Oppslag  


StudentWeb >> Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (emne) 

Emneoversikt - Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet


 Biologi

 Realfagsdidaktikk - integrert lærarutdanning

 Energi

 Farmasi

 Fysikk

 Felles innføringsemner

 Geovitenskap

 Informatikk

 Kjemi

 Matematikk

 Meteorologi og oseanografi

 Molekylærbiologi
  Emner haustsemesteret (Inneverende semester)
 MOL200 / Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering
 MOL203 / Genstruktur og funksjon
 MOL204 / Anvendt bioinformatikk
 MOL213 / Utviklingsgenetikk
 MOL270 / Bioetikk
 MOL231 / Prosjektoppgåve i molekylærbiologi
 MOL210 / Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom
 MOL300 / Praktisk molekylærbiologi
 MOL301 / Biomolekyl
 MOL399 / Masteroppgåve i molekylærbiologi

 Nanoteknologi

 Praktisk pedagogikk

 Prosess- og Petroleumsteknologi

 Statistikk

 Tverrfaglege emne

 ØKOLOGI


© 2014 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login