Utdanning


StudentWeb 

StudentWeb

StudentWeb er ei nettbasert teneste for alle studentar ved UiB. Tenesta krev identifisering med fødselsnummer og PIN-kode. Innlogginga skjer via ei kryptert oppkobling, og dei private opplysingane om deg vil ikkje være tilgjengelege for andre enn dei interne sakshandsamarane ved Universitetet i Bergen.

StudentWeb finn du ei rekkje tenester:

Innanfor gjeldande fristar:

  • generere betalingsinformasjon for betaling av semesteravgifta
  • fylle ut og stadfeste utdanningsplanen din
  • melde deg til undervisning og vurdering i emner
  • annullere/endre eksamensmeldingar

Du kan stadfeste utdanningsplanen din på StudentWeb:                                        

Høstsemesteret frå veke 25 til 1. september.
Vårsemesteret frå veke 50 til 1. februar.


Tenester tilgjengeleg hele året:

  • sjå vurderingsmeldingane dine
  • sjå eksamensresultata dine
  • endre semesteradresse
  • endre PIN-kode
  • finne oversikt over rapporteringane til Lånekassa
  • bestille karakterutskrift

 

 

 

 


© 2015 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login